Iskolánkról röviden

         Kiskunlacházán 1983 óta folyik szervezett zeneoktatás. Kezdetben a Ráckevei Körzeti Állami Zeneiskola kihelyezett tagozataként, 1987 óta önálló intézményként működik. 1996 őszétől a zeneművészet mellett indult a táncművészeti, képző- és iparművészeti, valamint a szín- és bábművészeti ágak oktatása is. Az iskola 2007-ben, egy országos minősítő eljárás során elnyerte a Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címet. A helyi születésű Dr. Volly István népzenekutató zeneszerző nevét 2008-ban vette fel az intézmény.

Az oktatás helyszínei

         Az iskola nevelési-oktatási feladatait a 2021/2022-es tanévben 8 helyszínen végzi. Székhelyén, a Kiskunlacháza Kinizsi Pál utca 1. szám alatt a helyszínt megállapodás alapján biztosító Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár 7 szaktantermet, 1 irodahelyiséget és 1 raktárat bocsát az intézmény rendelkezésére. A hangszeres-, és a szolfézstanítás egy része, valamint egy képzőművészeti csoport oktatása folyik ezen a feladatellátási helyen. A többi telephely a környező települések általános iskoláiban találhatók: Kiskunlacházán, Áporkán, Délegyházán, Majosházán, Szigetbecsén és Szigetújfaluban. 

Személyi feltételek

A 2021/2022-es tanévben a nevelés-oktatással 13 fő pedagógus látja el, melyből:

  • teljes munkaidős:  4 fő,
  • rész munkaidős:    9 fő,

A tantestület átlag életkora 40 év, a pedagógusok 93%-a más településről járó utazó tanár.
Az oktatói-nevelői munkát segítők száma 2 fő, ők iskolatitkár munkakörben dolgoznak.

Növendékekről

A 2021/2022-es tanévben az iskola növendéklétszáma 244 fő, melyből:

  • Zenei ágon: 87 fő,
  • Táncművészeti ágon: 52 fő,
  • Képző- és iparművészeti ágon: 116 fő.